پرایمر لورآل

530,000 تومان
تثبیت کننده آرایش کاور دهی عیوب پوست دارای بافتی فوق العاده سبک و نرم و ابریشمی جذب چربی اضافه پوست